2019 - valna hromada - ZS Pobečví a.s.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2019 - valna hromada

Řádná valná hromada konaná dne 21.května 2019 ve 13.00 hodin

soubory ke stažení:

01. Pozvánka na valnou hromadu
02. Výroční zpráva 2018
03. Zpráva o ovladacích vztazích za rok 2018
04. Zpráva nezavislého auditora
05. Výkaz zisku a ztráty
06. Rozvaha
07. Přehled o změnách vlastního kapitálu
08. Přehled o peněžních tocích
09. Příloha k účetní uzávěrce 2018
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky